Události - 14 Kvě 20


Datum / čas Událost
04. 05. 2020 - 15. 05. 2020
8:00 - 14:30
Zápis do MŠ Vřesovice pro školní rok 2020/2021

Veškeré informace najdete na webových stránkách v odkazu PRO RODIČEZápis k předškolnímu vzdělávání.

14. 05. 2020 - 25. 05. 2020
5:30 - 14:30
Znovuobnovení provozu MŠ Vřesovice

V pondělí 25. 5. 2020 bude obnoven provoz MŠ Vřesovice za mimořádných podmínek a hygienických opatřeních. Při nástupu je nutné odevzdat tyto podepsané dokumenty (dokumenty jsou ke stažení na webu MŠ: https://ms-vresovice.cz/pro-rodice/ nebo si je můžete vyzvednout u vchodu MŠ v připraveném boxu):

1. Podmínky a hygienická opatření provozu MŠ Vřesovice

2. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

a děti s alergií:

3. Písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které specifikuje lékař ve zprávě, je projev rýmy a kašle
alergického původu.

 

Příchod dětí bude od 6,30 hod. do 8 hod. ráno a odpoledne si pro děti přijďte nejpozději do 15,15 hod., aby jste do 15,30 hod. opustili prostory MŠ. Od 8 hod. ráno a od 15,30 hod. odpoledne bude probíhat dezinfekce MŠ.

Děkujeme za spolupráci a už se na děti moc těšíme :).

Zaměstnanci MŠ Vřesovice