Události


Datum / čas Událost
01. 03. 2021 - 21. 03. 2021
0:00
Uzavření MŠ Vřesovice od 1. 3. 2021 a distanční výuka předškoláků

Distanční výuka v MŠ Vřesovice – informace pro rodiče

Milí rodiče,

chceme Vás seznámit s distanční výukou v naší mateřské škole.

 • Distanční výuka se stala součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jsou jiné formy výuky znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace, momentálně z důvodu epidemie Covid 19.
 • Naše mateřská škola poskytuje v této krizové situaci vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude spuštěna tehdy, pokud do mateřské školy nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká nebo bude MŠ uzavřena.
 • Nastane-li situace, kdy bude muset mateřská škola přejít na distanční výuku budete mít veškeré informace na webových stránkách naší mateřské školy https://ms-vresovice.cz/, v sekci Akce, kde můžete sledovat doporučení výchovně-vzdělávací činnosti předškolních dětí v domácím prostředí, materiály pro předškoláky budou rodičům zaslány e-mailem.
 • MŠ Vřesovice bude zajišťovat distanční výuku:

  – off-line aktivitami = plnění praktických úkolů: rodičům dětí bude zaslána vzdělávací nabídka na dané časové období (náměty na pracovní listy, výukové aktivity, výtvarnou výchovu, pohybové aktivity, pracovní listy apod.) elektronicky e-mailem, či

  – online aktivity : interaktivním materiálem iŠkolička

 • Rodiče budou průběžně MŠ informovat o pokrocích dětí. Paní učitelka nebo ředitelka monitorují zapojování jednotlivých dětí a poskytují rodičům individuální podporu (telefonické hovory, e-mailová komunikace). Dotazy a konzultace budou možné v pracovní dny domluvit přes email msvresovice@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 774 998 648, v době od 9.00 hod. do 11.00 hod a od 14.00 hod. do 16.00 hod.
 • Vypracované úkoly dětem zakládejte a po návratu dítěte do MŠ přineste paní učitelce. Podle odevzdaných úkolů a zapojení dětí do aktivit, budou učitelky hodnotit i docházku dětí v době uzavření mateřské školy. Rodiče musí absenci dětí na distanční výuce omlouvat (platí to stejné, co pro prezenční vzdělávání).
 • Pokud některý z rodičů nemá možnost webové stránky přes internet sledovat nebo bude mít potíže s tiskem praktických úkolů, nebo s interaktivním materiálem iŠkolička, nahlásí tuto skutečnost co nejdříve ředitelce MŠ a bude zvolen jiný způsob předávání, zasílání informací a distanční výuky.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci s Vámi a s dětmi.

Mějte se krásně, přejeme Vám hodně zdraví a pěkných chvil s rodinou.

Kolektiv MŠ Vřesovice