Organizace dne v MŠ


Organizace dne v MŠ • Informace pro rodičeDokumenty a formulářeJídelníček

06:30 – 08:30 Příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry, řízené činnosti, individuální práce s dětmi, ranní cvičení.
08:30 – 09:00 Hygiena, svačina.
09:00 – 10:00 Řízené činnosti, dokončení činností z rána.
10:00 – 12:00 Hygiena, příprava na vycházku, pobyt venku, příp. náhradní činnost při nepříznivém počasí.
12:00 – 12:30 Hygiena, oběd.
12:15 – 12:45 Rozcházení dětí po obědě.
12:30 – 14:30 Spánek a odpočinek dětí, četba pohádek, poslech hudby, klidové činnosti a relaxační hry.
14:30 – 15:00 Hygiena, svačina.
15:00 – 16:00 Spontánní hry, individuální didakticky cílené činnosti, podle počasí pobyt venku, rozcházení dětí.