Informace k Žádosti o ošetřovné


Návod pro rodiče, kteří žádají o ošetřovné:

Na internetových stránkách portálu ČSSZ (eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-seznam)
otevřete tiskopis žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém byla škola uzavřena:

  1. https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd?inheritRedirect=true
  2. vyplňte tiskopis, vytiskněte a předejte zaměstnavateli, mateřská škola nemusí nově nic potvrzovat