Hraní maminek s dětmi


Hraní maminek s dětmi, které prozatím nenavštěvují MŠ, proběhne od dubna do května 2019 od 10 hod. do 11,30 hod. Termíny:

    • 7. 5.  Náhradní termín pro hraní maminek s dětmi – uskuteční se i za špatného počasí  (od 9 do 11 hod.).
    • 14. 5. Zápis do mateřské školy proběhne od 10 hod. do 11,30 hod. a v odpoledních hodinách od 14,30 hod. do 16,00 hod.
    • !!!!!!!!  28. 5. Hraní ve školce se kvůli školení ruší, náhradní termín je 4. 6 (od 10 do 11,30 hod.) !!!!!!!

V případě špatného počasí se hraní v MŠ ruší.