Vyšetření školní zralosti a logopedická depistáž


Datum / čas
03. 12. 2019
09:30

Návštěva p. Pelclové z PPP Kyjov.